Japanese Passport, Airplane Ticket and a Map

Thủ tục xin cấp tư cách vĩnh trú – xuatkhaunhatban.vn

Đối tượng: Người nước ngoài muốn thay đổi Tư cách lưu trú hiện tại sang loại ‘Eijyusha – Vĩnh trú’, hoặc người nước ngoài muốn lấy Tư cách lưu trú là “Eijyusha – Vĩnh trú” vì những lý do như được sinh ra tại Nhật. Nội dung: Khi nhận được Tư cách lưu trú là[…]