Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 12 – Giáo trình Minna no Nihongo – xuatkhaunhatban.vn

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 12 – Giáo trình Minano Nihongo tiếp tục giới thiệu đến các bạn ngữ pháp cách sử dụng Tính từ い, Tính từ な  

học tiếng Nhật xuatkhaunhatban.vn

 NGỮ PHÁP
 

1. Ngữ pháp 1: Giới thiệu và cách sử dụng Tính từ い, Tính từ な ( Xin xem lại BÀI 8 – Giáo trình Minano Nihongo )

2. Ngữ pháp 2:

Cú pháp của câu so sánh hơn:
Noun 1 + は + Noun 2 + より + Adj + です
Noun 1 +

+ Noun 2 +

+ Adj +

 

* Ví dụ:

ベトナム りょうり は にほん りょうり より やすい です

(Thức ăn của Việt Nam thì rẻ hơn thức ăn Nhật Bản)

 

この くるま は あの くるま より おおきい です

 

Cú pháp của câu trả lời:

Noun + の + ほう + が + Adj + です か

Noun +

+

+

+ Adj +

どれ

<…….>

 

* Ví dụ:

ベトナム で どこ が いちばん にぎやか です か

(Ở Việt Nam thì thành phố Hồ Chí Minh là nhộn nhịp nhất)

 

ごかぞく で だれ が いちばん せが たかい です か

(Trong gia đình bạn thì ai là người cao nhất?)

かぞく で ちち が いちばん せが たかい です

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *