Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 4 - Giáo trình Minna no Nihongo - xuatkhaunhatban.vn

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 11 – Giáo trình Minna no Nihongo – xuatkhaunhatban.vn

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 11 – Giáo trình Minano Nihongo, xuatkhaunhatban.vn xin giới thiệu đến các bạn hệ thống ngữ pháp/ cấu trúc câu hỏi về số lượng sự vật, sự việc, sự lặp đi lặp lại của sự việc trong một khoảng thời gian.   I TỪ VỰNG: います : có[…]

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 4 - Giáo trình Minna no Nihongo - xuatkhaunhatban.vn

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 25 – Giáo trình Minna no Nihongo – xuatkhaunhatban.vn

xuatkhaunhatban.vn  xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 25 – Giáo trình Minna no Nihongo làm quen cấu trúc câu điều kiện   I/ Mẫu câu điều kiện: Vế 1(Điều kiện) たら、 Vế 2( kết quả). **Nếu điều kiện ở vế 1 xảy ra thì sẽ có kết quả[…]

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 19 - Giáo trình Minna no Nihongo - xuatkhaunhatban.vn

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 19 – Giáo trình Minna no Nihongo – xuatkhaunhatban.vn

xuatkhaunhatban.vn  xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 19 – Giáo trình Minano Nihongo, ngữ pháp bài này thuộc về một thể mới mà không mới, đó là thể  た     A. CÁCH CHIA THẾ  た Cách chia của thể  た  này cũng y chang như cách chia của[…]

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 10 - Giáo trình Minna no Nihongo - xuatkhaunhatban.vn

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 10 – Giáo trình Minna no Nihongo – xuatkhaunhatban.vn

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 10  – Giáo trình Minano Nihongo giới thiệu đến các bạn hệ thống từ vựng/ ngữ pháp, cấu trúc câu   います : có (động vật) あります : có (đồ vật) いろいろな : nhiều loại   I. TỪ VỰNG います  : có (động vật) あります : có (đồ[…]

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 4 - Giáo trình Minna no Nihongo - xuatkhaunhatban.vn

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 22 – Giáo trình Minna no nihongo – xuatkhaunhatban.vn

xuatkhaunhatban.vn  xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 22 – Giáo trình Minna no nihongo, dành cho các bạn đi xuất khẩu lao động nhật bản theo chương trình thực tập sinh Nhật Bản. Bài 22 sẽ đem đến cho các bạn cấu trúc câu và cách sử dụng[…]

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 4 - Giáo trình Minna no Nihongo - xuatkhaunhatban.vn

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 13 – Giáo trình Minna no nihongo – xuatkhaunhatban.vn

xuatkhaunhatban.vn  xin giới thiệu đến các bạn  ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp bài 13- Giáo trình Minano Nihongo, dành cho các bạn đi xuất khẩu lao động nhật bản theo chương trình thực tập sinh Nhật Bản.   NGỮ PHÁP * Ngữ pháp 1:  もの     + が + ほしい + です + (か) (đồ vật)[…]

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 4 - Giáo trình Minna no Nihongo - xuatkhaunhatban.vn

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 5 – Giáo trình Minna no Nihongo – xuatkhaunhatban.vn

Bài 5 – Giáo trình Minano Nihongo giới thiệu đến các bạn cách sử dụng mẫu câu hỏi ai đó đang làm gì với ai ở một nơi nào , đi đến đâu bằng phương tiện gi. I.TỪ VỰNG  いきます : đi きます : đến かえります : trở về がっこう : trường học スーパー :[…]

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 4 - Giáo trình Minna no Nihongo - xuatkhaunhatban.vn

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 26 – Giáo trình Minna no Nihongo – xuatkhaunhatban.vn

xuatkhaunhatban.vn  xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 26 – Giáo trình Minna no Nihongo với cấu trúc câu V(普通形-Thể thông thường)+ んです。 Aい(普通形-Thể thông thường)+ んです。 Aな(普通形-Thể thông thường)+ んです。 N(普通形-Thể thông thường)+ んです。 I. Cấu trúc: V(普通形-Thể thông thường)+ んです。 Aい(普通形-Thể thông thường)+ んです。 Aな(普通形-Thể thông thường)+ んです。[…]

Xin cấp giấy phép hoạt động ngoài Tư cách lưu trú - xuatkhaunhatban.vn

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 32 – Giáo trình Minna no Nihongo – xuatkhaunhatban.vn

Với mục đích đào tạo tiếng Nhật, hỗ trợ  cho các ứng viên tham gia chương trình . xuatkhaunhatban.vn xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 32 – Giáo trình Minna no Nihongo. I/ Cấu trúc: V(た形-Thể quá khứ)+ほうがいいです。    Vない    +ほうがいいです。 – Ngữ pháp: Dùng khi muốn đưa[…]

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 4 - Giáo trình Minna no Nihongo - xuatkhaunhatban.vn

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 29 – Giáo trình Minna no Nihongo – xuatkhaunhatban.vn

xuatkhaunhatban.vn xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 29 – Giáo trình Minna no Nihongo với hai cấu trúc câu diễn tả hành động: N が/は ています (Động từ chia thể て+います) và  V(て形ー Động từ chia thể て)+しまいました I/ Mẫu câu: N が/は ています (Động từ chia thể て+います) – Ngữ pháp: Diễn tả[…]